Advies

Second opinion op onderzoeksrapporten van incidenten en ongevallen, op de gebieden Arbo, milieu, bedrijfsveiligheid, beveiliging en integriteit.
Zoals het spreekwoord zegt: “Waar gewerkt wordt, vallen spaanders”, dus is het logisch dat overal waar gewerkt wordt, dingen gebeuren die je liever niet ziet plaats vinden. Incidenten zijn ongewenste, onverwachte en ongecontroleerde gebeurtenissen, met schade aan mensen of materieel.
Het uitvoeren van een goed onderzoek is geen eenvoudig proces, dat is de reden dat hiervoor vaak een professional wordt aangetrokken, die ervaring heeft. Deze deskundige levert vervolgens een onderzoeksrapport op, waarmee de juristen bekijken of er iemand verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden.
Doordat de achtergrond van deze experts meestal ligt in technisch georiënteerde kennisterreinen, ontbreekt vaak de analyse vanuit de gedragswetenschappelijke kant. Een psycholoog en zeker een profiler, kijkt op een eigen manier aan tegen incidenten en rapportages. Deze verfrissende blik kan uw oordeel over het geheel veranderen, u meer kennis over de oorzaken verkrijgt en daarmee herhaling beter kunt voorkomen.