Analyse

Beoordeling van onderzoeken, rapporten en/of verklaringen op volledigheid van het onderzoek, eventuele nog te onderzoeken aspecten en consistentie.

Zoals het spreekwoord zegt: ¨Waar gewerkt wordt, vallen spaanders¨, dus is het logisch dat overal waar gewerkt wordt, dingen gebeuren die je liever niet ziet plaats vinden. Incidenten zijn ongewenste, onverwachte en ongecontroleerde gebeurtenissen, die hadden kunnen leiden tot schade aan materieel, persoonlijk letsel bij medewerkers of tot milieuschade. Bij een incident is het veelal net goed gegaan, op het moment dat het niet is goed gegaan, heet het een ongeval.
Het uitvoeren van een goed onderzoek is geen eenvoudig proces, maar omdat het onverwacht is en lastig is en de neiging bestaat om snel te reageren en de zaak ‘binnenshuis’ te houden.

Meestal worden er dan eigen medewerkers aan gezet, die niet de juiste opleiding en ervaring hebben, die tijdsdruk ervaren omdat hun eigen werk blijft liggen en vaak hebben ze niet de juiste afstand tot de bedrijfscultuur. Snel en makkelijk leidt dan vaak tot de verkeerde conclusies en daarmee vrijwel altijd tot een grote kans op herhaling, omdat er niet gezocht wordt naar de echte oorzaken maar naar de schuldige. Dat is het moment dat een bedrijf het onderzoek uitbesteedt. Maar in beide gevallen is het belangrijk dat grondig naar het dossier gekeken wordt, dat dwarsverbanden worden gelegd tussen verklaringen en bewijzen.  Is iedereen die relevant is, ook gehoord? Is elk bewijs gewogen in het onderzoek. Is er sprake van bias, omdat men in de bedrijfscultuur zit, snel resultaten wil of daadkrachtig wil overkomen. 
Dan is het zaak dat er naar het dossier wordt gekeken om te bezien of het onderzoek volledig is geweest, of de conclusies die zijn getrokken op voldoende en overtuigend bewijs is gestoeld. Dat is een klus, waar ik u mee kan helpen en u kan aangeven wat er eventueel nog moet gebeuren in het onderzoek, om tot juiste conclusies en acties te komen.